Välkommen till stenparken på Habo gård!

Bergarter och mineral har alltid betytt något för människan, antingen bara för deras utseende eller för att vi kunnat använda dem för olika ändamål. Syftet med Stenparken är att kunna visa ett urval av skånska bergarter med information om förekomst, ålder, bildningssätt och användning.

Längre ner på sidan finns även en karta över stenparken.

13 Övedsandsten

13. Övedsandsten

17 Bedengranit

17. Bedengranit

21 Amfibolit

21. Amfibolit

15 NV-diabas

15. NV diabas

19 Bjärsjölagårdkalksten

19. Bjärsjölagårdkalksten

16 Glimmerkvartsit

16. Glimmerkvartsit

20 Hyperitdiabas

20. Hyperitdiabas

1 Gnejs

1. Gnejs

2 Lerskiffer

2. Lerskiffer

3 Ignabergakalksten

3. Ignaberga-kalksten

4 Flinta

4. Flinta

5 Dankalksten

5. Dankalksten

6 Spinkamålagranit

6. Spinkamåla-granit

7 Gnejsig granit

7. Gnejsig granit

8. Granit

8. Granit

9 Ådergnejs

9. Ådergnejs

10 Kambrisk sandsten

10. Kambrisk sandsten

11 Syenit

11. Syenit

12 Höörsandsten

12. Höörsandsten

Karta över stenparken

Karta